Uitleg bij zoek op plaats

In zoeken op personen kunt u zoeken in verschillende bestanden met gegevens over plaatsen tegelijk. U kunt zoeken met een * om 0 of meer letters te vervangen, of met een ? om 1 letter onbepaald te laten (Noordeinde of Noorteinde via Noor?einde).
De Bevolkingsregisters worden momenteel ingevoerd en zijn deels al geheel beschikbaar (bijvoorbeeld Volkstelling 1849). De bonboeken (registers met huiseigenaren), opgemaakt tussen ca. 1640 en 1811, zijn volledig ontsloten en verwijzen naar de registers in het Stadsarchief II. Deze registers zijn inmiddels gedigitaliseerd en kosteloos online beschikbaar. Tot slot zoekt ‘zoeken op plaatsen’ ook door ongeveer 300.000 records met verwijzingen naar personen die voor de Leidse notarissen of notarissen uit omliggende dorpen akten hebben laten opmaken. Voor zover in deze databases een plaatsaanduiding is te vinden wordt deze hier gevonden. Ook aan deze index wordt door vrijwilligers gewerkt om hem uit te breiden. Binnen enkele maanden zullen alle notariële protocollen online en kosteloos beschikbaar zijn, zodat het evenmin nodig is deze als scanopdracht aan te vragen.
Ook de plaatsaanduidingen in de  Digitale Stamboom (de Doop-, Trouw- en Begraafboeken en de Burgerlijke Stand) kunt u hier vinden. Niet alles van deze bronnen is op dit moment ingevoerd. Binnenkort komt er een lijst met welke bronnen u hier precies kunt vinden. Ruim 50 vrijwilligers werken hard aan het verwerken van de gegevens met ruim 170.000 records per jaar.
Let op: als u echt alle plaatsaanduidingen wilt vinden kunt u het beste zoeken via alle velden.

Share