Uitleg bij zoek op persoon

In zoeken op personen kunt u zoeken in verschillende bestanden met gegevens over personen tegelijk (met een * kunt u 0 of meer letters vervangen: jans* zoekt Jans, Jansen, Janssen, Janszen etc. Let op: omdat een 'ij' en een 'y' als dezelfde letter worden behandeld, moet deze bij gebruik van een '*' ook door een '*' worden vervangen, anders is er geen zoekresultaat (zoekt u met 'rom*n', dan vindt u o.a. Romein, Romeijn, Romijn, Romeyn, maar 'rom*ijn' geeft geen resultaat). De bestanden uit de Digitale Stamboom (de DTB en de Burgerlijke Stand) zijn hierin te vinden. Niet alles van deze bronnen is op dit moment ingevoerd. Als u iets niet kunt vinden, dan komt dat waarschijnlijk doordat het nog niet is ingevoerd. Binnenkort komt een lijst met welke bronnen u hier precies kunt vinden. De gezinsreconstructies met gezinnen in Leiden tussen 1812 en 1862 is op veler verzoek teruggeplaatst op de site, maar zal over enkele maanden in het bestand ‘zoeken op personen’ worden geïntegreerd. Onze ruim 50 vrijwilligers werken hard aan het verwerken van de gegevens met ruim 170.000 records per jaar. De Bevolkingsregisters worden momenteel eveneens ingevoerd en zijn deels al geheel beschikbaar (bijvoorbeeld Volkstelling 1849). De bonboeken (registers met huiseigenaren), opgemaakt tussen ca. 1640 en 1811, zijn volledig ontsloten en verwijzen naar de registers in het Stadsarchief II. Deze registers zijn inmiddels gedigitaliseerd en kosteloos on-line beschikbaar. Ten slotte bevat ‘zoeken op personen’ ongeveer 300.000 records met namen van personen die voor de Leidse notarissen of notarissen uit omliggende dorpen akten hebben laten opmaken. Ook aan deze index wordt door vrijwilligers gewerkt om het uit te breiden. Vrijwel alle notariële protocollen zijn on-line en kosteloos beschikbaar, zodat het evenmin nodig is deze als scanopdracht aan te vragen.

zie ook: icon Zoeken in genealogische bestanden (document met links naar delen van het archief die nog niet zijn ingevoerd in de databases)

zie ook: icon Ingevoerde genealogische bronnen ( 2013-03-27 10:40:48)

Naar de gezinsreconstructies

Share