Zoeterwoude

Zoeterwoude ontstond langs de Oude Rijn. Het Romeinse leger bouwde rond 40 na Chr. forten in de buurt.  Rond 750 vormden zich kleine woonkernen in de huidige Weipoort. De heilige Lebuinus zou bij zo'n woonkern, die Suetan genoemd werd, een kerkje hebben gebouwd dat nooit is teruggevonden.Over de oorspronkelijke locatie van Suetan is de nodige discussie.

Als gevolg van een stormvloed rond 1200 overstroomde de regio enkele malen. Veel inwoners vertrokken toen naar Leiden. De naam Zoeterwoude komt voor het eerst voor in een oorkonde van 1205: daarin is een "Florentius van Sotrewold" vermeld. In 1276 is er duidelijk sprake van Zoeterwoude. Dirk van Santhorst ontving toen het "Ambacht Soetrewold" in leen van graaf Floris V.

In 1574 werd Zoeterwoude volledig platgebrand en alle polders werden onder water gezet. Rond 1650 is vrijwel heel Zoeterwoude weer herbouwd. en rond 1700 is het dorp zeer welvarend. Het was zeer uitgestrekt en omvatte gronden tot aan de singels in Leiden. Vanaf 1800 deden Leidse annexaties die omvang behoorlijk slinken. Tot op heden is Zoeterwoude een zelfstandige gemeente.

 

Gemeente Zoeterwoude

 

Stichting Oud Zoeterwoude

Museum de Lakenhal

Het gemeentelijk archief van Zoeterwoude is in beheer bij het Regionaal Archief Leiden

 

 

Een archiefwebsite door pictura-dp