Sassenheim

Sassenheim is zeer oud en gebouwd op een strandwal. Het dorp Sagne wordt al genoemd in een lijst van bezittingen van de kerk van Sint Maarten te Utrecht (negende  eeuw). In een dertiende-eeuwse rijmkroniek wordt het dorp Zassenem genoemd.

Tot ongeveer 1800 bleef het agrarische dorp erg klein. In de zeventiende en de achttiende eeuw bouwden rijke kooplieden langs de Heerweg, de huidige Hoofdstraat, hun prachtige zomerverblijven. In die tijd werden zeepziederijen in Leiden opgezet en ontstond het beroep van asophaler in Sassenheim. Hiervan afgeleid heten de 'Sassemers' nog altijd 'aspotters' of 'asbakken'.

Met de opkomst van de bloembollenteelt rond 1860 kwam Sassenheim pas echt tot bloei. De vele fraaie villa's die tussen 1880 en 1925 zijn gebouwd getuigen daarvan. Sassenheim bezat in die tijd de grootste korenmolen in het gebied tussen het IJ en de Maas. De handel in en teelt van bloembollen verplaatste zich later naar gebieden buiten Sassenheim.

Sassenheim maakt sinds 1 januari 2006, samen met Voorhout en Warmond, deel uit van de gemeente Teylingen.

 

Gemeente Teylingen

 

 

Stichting Oud Sassenheim

Museum de Lakenhal

Museum de Zwarte Tulp

Het gemeentelijk archief van Sassenheim is in beheer bij het Regionaal Archief Leiden

 

Een archiefwebsite door pictura-dp