Oegstgeest

Oegstgeest is één van de oudst bewoonde plekken van ons kustgebied. In de Elsgeesterpolder zijn in 1946 de vroegste sporen van bewoning  aangetroffen: in de tweede eeuw na Christus was daar een Bataafse nederzetting gevestigd.

De ambachtsheerlijkheden Oegstgeest en Poelgeest  bestonden al in de tiende eeuw. Ze zijn in 1399 verenigd door hertog Albrecht, graaf van Holland. Tot 1 september 1858 werden ze officieel altijd samen genoemd. Het gebied was eeuwenlang veel groter dan de huidige gemeente. Direct buiten de wallen en singels van Leiden begon het grondgebied van de omliggende dorpen, waaronder Oegstgeest. Tot 1896 liep de grens tussen Oegstgeest en Leiden langs de Morssingel.

Tot ver na de middeleeuwen leefde men van landbouw en veeteelt. Aan het begin van de negentiende eeuw telde Oegstgeest slechts zo'n 850 inwoners -er waren toen meer koeien dan kinderen!

Rond 1900 bepaalde de bloembollencultuur mede het aanzien van de omgeving van het dorp. Het inwoneraantal was in die tijd al aanzienlijk gestegen: Oegstgeest maakte een stormachtige ontwikkeling door van agrarische gemeenschap naar forensenplaats.

Gemeente Oegstgeest

 

Vereniging Oud Oegstgeest

 

Het archief van de gemeente  Oegstgeest is in beheer bij de gemeente Oegstgeest zelf.

 

 

Een archiefwebsite door pictura-dp