Noordwijk

De vroegste sporen van bewoning in de omgeving van de huidige badplaats Noordwijk dateren van ongeveer tweeduizend jaar voor Christus. Vanaf de negende eeuw na Christus verschijnt de naam Noordwijk in de geschriften.

In 1399 werd aan de plaats stadsrechten verleend. De hiervoor benodigde stadsmuur kwam er echter niet en daarom werden de rechten door Graaf Albrecht van Beijeren weer teruggenomen. Noordwijk bleef onder het Bourgondische en Oostenrijkse Huis een ambachtsheerlijkheid.

Vanouds was er een verschil tussen Noordwijk aan Zee en Noordwijk Binnen. De bewoners van Noordwijk aan Zee zijn van oorsprong vissers met een protestants-christelijke achtergrond. De bewoners van Noordwijk-Binnen werkten daarentegen vooral in de bloembollenteelt en men was er doorgaans rooms-katholiek.

 

 

 

Gemeente Noordwijk

 

Atlantikwall Museum - Stichting Vesting Hoek van Holland

Genootschap Oud Noordwijk

Het gemeentelijk archief van Noordwijk is in beheer bij het Regionaal Archief Leiden

 

 

Een archiefwebsite door pictura-dp