Lisse

Lisse kent een lange en veelbewogen geschiedenis: in 1998 bestond het dorp achthonderd jaar. De naam Lisse werd in 1198 voor het eerst in officiële documenten genoemd. Gedurende de middeleeuwen en de vroeg moderne tijd telde het dorp gemiddeld vijftig huizen. Lange tijd heerste er armoede in de streek. De voornaamste bronnen van inkomsten bestonden uit de landbouw, veeteelt en turfsteken.

De zandgronden in de omgeving bleken, mits goed bemest, zeer geschikt voor de bloembollencultuur. Langzaam maar zeker werden de omringende oude duinen steeds verder afgegraven en verdwenen de uitgestrekte bossen. Dankzij de bollenteelt en de handel in bollen groeide de werkgelegenheid en nam de welvaart toe. Tegenwoordig worden de bloembollen geëxporteerd naar meer dan honderd landen over de hele wereld. De bloembollenstreek vormt voor Nederland een belangrijke toeristische attractie.

Gemeente Lisse

 

Huys Dever

Museum de Zwarte Tulp

Stichting Kasteel Keukenhof en tuinen

Vereniging Oud Lisse

 

 

Het archief van de gemeente  Lisse is in beheer bij de gemeente Lisse.

Een archiefwebsite door pictura-dp