Hillegom

Over de eerste bewoners van Hillegom gevestigd op een van strandwallen langs de Hollandse kust weten we weinig.  De schaarse archeologische vondsten zijn ondergebracht in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.


Vanaf 1248 komt het dorp in officiële stukken voor. Hillegom viel toen onder het bestuur van de abdij van Egmond. Gedurende de Opstand tegen Spanje had Hillegom veel te lijden: de kerk en een aantal gebouwen en veel huizen gingen in vlammen op.

Vanaf de zeventiende eeuw wordt in Hillegom groente en fruit geteeld. In 1722 kocht Mr. Jan Six de ambachtsheerlijkheid Hillegom. Onder leiding van de familie Six groeide Hillegom uit tot lusthof voor rijke kooplieden en stadsbestuurders. In de negentiende eeuw stapten veel groente- en fruittelers over op de bollenteelt. De welvaart die de bollencultuur bracht, heeft Hillegom gemaakt tot de gemeente die het nu is.

Gemeente Hillegom

 

Stichting Vrienden van Oud Hillegom
Museum de Zwarte Tulp
Het Noord-Hollands Archief

Het gemeentelijk archief van Hillegom is in beheer bij het Regionaal Archief Leiden

Een archiefwebsite door pictura-dp