Samenwerking

Het Regionaal Archief Leiden werkt vanzelfsprekend samen met een aantal organisaties op archiefgebied. Ten eerste is het RAL lid van de International Council of Archives (ICA). Het RAL onderschrijft ook de ethische code van de IVCA.

Landelijk wordt samengewerkt binnen de BRanchevereniging  van Archieven In Nederland (BRAIN). In Zuid-Holland werken de archieven samen binnen de Kring van Zuid-Hollandse archivarissen, waarvan het secretariaat bij het Erfgoedhuis Zuid-Holland ligt.

Verder staat het RAL open voor samenwerking, en werkt het ook vaak samen, met iedere instelling of vereniging die binnen de regio op historisch gebied actief is.

Medewerkers van het RAL zijn lid van de Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland (KVAN) en andere vakverenigingen. U kunt hen tegenkomen op forums als Archief 2.0

Een archiefwebsite door pictura-dp