Het RAL als organisatie

Het Regionaal Archief Leiden maakt samen met team Monumenten en Archeologie als afdeling Archief deel uit van de gemeente Leiden. Via gemeenschappelijke regelingen maakt het RAL deel uit van de organisatie van alle andere deelnemende gemeenten.

De afdeling Archief staat onder leiding van gemeentearchivaris, tevens afdelingsmanager, Ariela Netiv.

De afdeling bestaat uit:
Management & Secretariaat, een kleine staf direct onder de gemeentearchivaris, met als taken:

 • beleid
 • projecten ICT
 • secretariaat en administratie.

Team Archiefbeheer onder leiding van teamleider en adjunct-gemeentearchivaris Cor de Graaf, met als taken:

 • verwerven archieven en collecties
 • beheren archieven en collecties
 • toegankelijk maken archieven en collecties
 • archiefinspectie.

Team Publiekszaken met de taken:

 • educatie
 • studiezaal
 • communicatie
 • receptie

Team Monumenten en Archeologie

 

Een archiefwebsite door pictura-dp