Naar de stad?

'Naar de stad?' is een vernieuwend lespakket voor de bovenbouw van het basisonderwijs. Het project volgt de storyline-benadering, waarin de leerlingen onderdeel worden van een verhaal. Zij gaan hierbij zelf onderzoeken wat de verschillen waren tussen het plattelandsleven en dat in de stad tijdens de late middeleeuwen. Zij krijgen geen vaste vragen voorgelegd, alleen een casus en een kist vol met bronnen. Op basis van deze themakisten met archeologische, bouwhistorische en archiefbronnen geven zij per groepje een advies: blijven we op het platteland of verhuizen we naar de stad.

Het lesprogramma begint met een voorbereidend voorleesverhaal in de klas. Hierna volgt een bezoek aan het Archeologisch Centrum. Tijdens het bezoek gaan de leerlingen in maximaal zes groepjes ieder hun eigen thema onderzoeken:

Vuilnis en wassen
Eten en drinken
Macht en recht
Kerk en geloof
Wonen en huizen
Werk en handel

Aan het eind van het bezoek presenteren zij hun keuze voor stad of platteland aan de rest van de groep. De vorm van de presentatie is vrij: een toneelstukje, liedje, muurkrant, poster etc. De presentaties worden gefilmd, zodat ze later in de klas nog eens kunnen worden bekeken.

In de klas wordt daarna gestemd. Afhankelijk van de uitkomst eindigt de verwerkende les met een voorleesverhaal '10 jaar later'.

Een archiefwebsite door pictura-dp