Kennismaking met het Archief

‘Kennismaking met het Archief’ is een programma voor de bovenbouw van het basisonderwijs. De leerlingen maken op een speelse manier kennis met het archief als bewaarplaats.

Het lespakket bestaat uit een à twee voorbereidende lessen in de klas, een bezoek aan Erfgoed Leiden en Omstreken, en een verwerkende les op school.

De leerlingen werken hier met authentieke bronnen aan enkele lokale historische onderwerpen.

De opdrachten in het archief gaan over Goeie Mie, de kruitramp, het eigen familiewapen en het depot. Ook is er altijd een opdracht over de eigen woonplaats.

Van de lessen in het archief is ook een versie voor het speciaal onderwijs beschikbaar.

Inschrijven kan voor scholen die deelnemen aan Museum en School via de bijbehorende website. Andere scholen kunnen contact  met ons opnemen.

Een archiefwebsite door pictura-dp