Koorboeken

In de zestiende eeuw werd door het College van Zeven Getijdenmeesters van de Pieterskerk in Leiden een achttal koorboeken samengesteld. Deze boeken zijn een uniek getuigenis van de rijke muziektraditie van de katholieke Lage Landen van die tijd. Ze vormen Europa’s grootste bij elkaar horende, voor één kerk geschreven, verzameling religieuze, polyfone (meerstemmige) muziek. Er waren meer kerken met een zeven getijdencollege, maar alleen de boeken van de Pieterskerk zijn nagenoeg compleet (zes stuks) bewaard gebleven.

In 2010 werd deze bijzondere schat gedigitaliseerd. Maar ze werden en worden ook op andere wijze tot leven gewekt. Het Egidiuskwartet heeft het plan opgevat om de koorboeken een voor een te zingen. De eerste CD is inmiddels verschenen.

Een archiefwebsite door pictura-dp