Brieven Daniel vd Meulen

Daniel van der Meulen (geboren in Antwerpen 1554) was koopman en diplomaat. In 1584 trouwde hij met Hester della Faille, uit een zeer rijke Antwerpse koopmansfamilie.  Hetzelfde jaar was Daniël door de Staten van Brabant als afgevaardigde naar de Staten-Generaal in het opstandige Noorden gezonden. In 1585, na de val van Antwerpen, verplaatste Van der Meulen het koopmansbedrijf naar Bremen. Daar woonde hij tot 1591.

Van 1591 tot zijn dood door de pest woonde hij in Leiden, aan het Rapenburg. De firma Van der Meulen handelde eerst op Duitsland, maar breidde vanuit Leiden haar activiteiten uit met de handel op het Middellandse Zeegebied.

De brievencollectie geeft een mooi beeld van zijn contacten met kooplui en wetenschappers in vele landen.

Help
Een archiefwebsite door pictura-dp