Monumentenregister

In het gemeentelijk monumentenregister staan alle, als beschermd gemeentelijk monument aangewezen zaken geregistreerd, overeenkomstig de monumentenverordening 2008. Deze website bevat daarnaast ook gegevens van rijksmonumenten, karakteristieke panden en andere waardevolle objecten in Leiden.
Het register is openbaar en u kunt hier nagaan of een object is geregistreerd als beschermd rijksmonument, gemeentelijk monument of karakteristiek pand. Van monumenten kan een registerblad gedownload worden, met de basisgegevens van de inschrijving.
Aan een beschermd object mogen niet zonder meer (ver)bouw-, restauratie- of sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd.  Ga vooraf na of een vergunning nodig is. Vaak zijn voor restauratie en onderhoud financiële regelingen beschikbaar.
Particuliere aanvraag monumentenstatus
Bent u van mening dat u eigenaar bent van een potentieel monument? Dan kunt u een aanvraag voor de status van beschermd gemeentelijk monument indienen. Op deze pagina vindt u hiervoor meer informatie.

Een archiefwebsite door pictura-dp