Voorschoten

Voorschoten is ongeveer vierduizend jaar geleden ontstaan op een oude strandwal. De lintvormige noord-zuid structuur van het dorp dateert uit de middeleeuwen. Voorschoten vormde in feite een lange, door en langs de duinen slingerende weg, met enige bebouwing rond het oostelijk van die weg gelegen marktplein: de huidige Voorstraat. Al in het begin van de dertiende eeuw was er een markt in Voorschoten.

Tot de Franse tijd was de kasteelheer van Duivenvoorde ambachtsheer van Voorschoten, nadien werd Voorschoten een zelfstandige gemeente.

Vermaard is Voorschoten om de goud- en zilverindustrie van Van Kempen & Begeer (1858-1984).

In de negentiende eeuw  legden boeren en tuinders zich steeds meer toe op bloembollencultuur. Na de Tweede Wereldoorlog groeide Voorschoten uit tot een forensenplaats met nu ongeveer 25.00 inwoners en een groeiende dienstverlenende sector.

 

Gemeente Voorschoten

 

Historisch Museum Voorschoten

Vereniging tot behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten

Het gemeentelijk archief van Voorschoten was tot 17 mei 2013 toegankelijk bij het Regionaal Archief Leiden. Hierna is het overgebracht naar de archiefbewaarplaats van Wassenaar, waar het op afspraak is in te zien.

 

 

Een archiefwebsite door pictura-dp