Leiderdorp

Het land rond Leiderdorp was in de eerste eeuwen van onze jaartelling drassig en de middelen van bestaan waren daarom beperkt. Bodemvondsten bewijzen dat het gebied in de Karolingische tijd reeds permanent bewoond werd. Schriftelijke bronnen duiden op boerderijen in de tiende eeuw.

In de loop van de middeleeuwen raakte de ambachtsheerlijkheid Leiderdorp steeds meer grond kwijt, als gevolg van de stadsuitbreidingen van Leiden. In 1597 nam Leiden de ambachtsheerlijke rechten van Leiderdorp over. Tot de tijd van de Franse Revolutie werden schout en schepenen vervolgens door Leiden benoemd.

Als gevolg van de Franse Revolutie veranderde in 1795 de bestuurlijke organisatie. Zo ontstonden municipaliteiten, de voorlopers van de moderne gemeenten. Ook Leiderdorp werd een zelfstandige gemeente. Na de Tweede Wereldoorlog ontwikkelde Leiderdorp zich verder, de woonfunctie werd steeds belangrijker. De 'dorpse' gemeente telt op dit moment ongeveer 25.000 inwoners.

Gemeente Leiderdorp

 

Leiderdorps Museum

Museum de Lakenhal

Het gemeentelijk archief van Leiderdorp is in beheer bij het Regionaal Archief Leiden

Een archiefwebsite door pictura-dp