Toestemming voor uitbreiding collectie

Het Leidse college van B en W heeft ingestemd met het overnemen van archeologische vondsten uit Leidse bodem van de provincie Zuid-Holland. Dit vondstmateriaal ligt nu nog opgeslagen in het Provinciaal Archeologisch Depot. Het zal worden geïntegreerd met de collectie van Erfgoed Leiden en Omstreken. Hiermee ontstaat een grote en complete Leidse verzameling die op termijn toegankelijk wordt voor onderzoek en exposities.

De archeologische collectie van Erfgoed Leiden en Omstreken bevindt zich in het gemeentelijk archeologisch depot aan de Hooglandse Kerkgracht. Deze collectie verhuist eind dit jaar naar het Archiefgebouw aan de Boisotkade, en zal daar met de Leidse bodemvondsten uit het Provinciaal Archeologisch Depot worden geïntegreerd.
De stukken die uit het provinciaal depot naar Leiden terugkomen, vertegenwoordigen een enorme historische waarde. Dit blijkt uit het feit dat ook nu al vele stukken uit deze collectie in bruikleen worden gegeven of getoond in musea, waaronder het Rijksmuseum van Oudheden en Archeon. Een aantal van deze en andere Leidse topstukken wordt beschreven in het boek 'Ontdekt in Leiden’. De collectiestukken die zich reeds in het gemeentelijk archeologisch depot bevinden, zijn op afspraak toegankelijk.

Klik hier voor meer informatie.

Een van de vondsten die terugkeert, is Gordon. Wethouder Jan-Jaap de Haan (Cultuur): ‘Het is prachtig dat door deze overdracht het bronzen masker uit Matilo, ook wel bekend als Gordon, in Leids bezit komt. En meer topstukken, zoals Romeinse uitrustingsstukken, sieraden en leervondsten van de Middeleeuwen. Nu wij wat in Leiden is gevonden in de stad zelf kunnen laten zien, wordt Leiden nóg meer stad van ontdekkingen!’

Het zogeheten Gordonmasker is een vrijwel compleet bronzen gelaats/parademasker uit de Romeinse tijd (12 voor Chr. - 450 na Chr.) dat in de periode 1995-1997 werd opgegraven bij castellum Matilo (Provinciaal Archeologisch Depot, inventarisnummer 7452).

Een archiefwebsite door pictura-dp