Kranten

Meer dan één miljoen pagina’s Leidse en regionale geschiedenis kunnen hier, inclusief de advertenties(!) doorzocht worden. U vindt hier de Leidse kranten vanaf 1720: de Leids(ch)e Courant, de Leydse Courant, de Nieuwe Leidsche Courant, Het Leidsch Dagblad, het Zuidhollandsch Dagblad, de Burcht en het Dagblad voor Leiden en Omstreken.

De krantencollectie staat op een externe site, omdat de digitalisering samen met het Leidsch Dagblad is gedaan. U kunt wel zoeken vanaf deze site, in het zoekvenster in de rechterkolom. Uw zoekwoord wordt opgezocht in de tekst van alle pagina’s.
U kunt ook klikken op zoeken in de kranten, dan gaat u naar uitgebreidere zoekmogelijkheden op de externe site.
Kranten kunnen niet gereserveerd of gescand worden, zij zijn al digitaal.

Een archiefwebsite door pictura-dp