Resultaat

Pagina 10 van 100
Resultaten 82 - 90 van 899
Titel Auteur Jaar
Lijst der Manuscrioten en gedrukte stukken afkomstig van den Oud Burgemeester Mr. N. van Alphen door neef Hendrik Schim aan mij geschonken
Korte inhoud der verzameling van manuscripten opgesteld door Prof. Adr. Kluit volgens de aanteekening van W.J. van Noort
Propositie aan den commissarissen der lees-gezelschappen : onder den Zinspreuk : 'K wordt door geen moeit vermoeit, nog arbeyd overmand! ik pleit voor vrijheyds recht ; van stad, en vaderland
Aanteekeningen betreffende de oprichting en ontwerp-statuten voor een leesmuseum 1812
Reglement van orde voor Bestuurderen der Leesbibliotheek van het Leydsche Departement der Maatschappy tot Nut van 't Algmeen 1826
Inventaris bibliotheek der stad Leyden ca. 1860
Lijst der Kaarten en Teekeningen en Inventaris van alle tekeningen zowel 19e-eeuwse als vroegere, in december 1862 door Salomon van der Pauw aan de Commissie van Fabricage overgegeven, meest van zaken betreffende publieke werken Pauw, S. van der
Lijste van alle grondtekeningen, kaerten als andersins de Stadt Leyden toebehoorenden op de vertrekken des Secretaris gevonden en bij geval van het vertimmeren en versorgen van dezelve vertrekken nagezien Royen, D. van 1732
Inventaris van Kaarten, plattegronden en teekeningen der stad Leiden
Een archiefwebsite door pictura-dp