Resultaat

Pagina 7 van 100
Resultaten 55 - 63 van 899
Titel Auteur Jaar
Aanteekeningen betreffende de Leidsche afdeeling der Algemeen Nederlandsche Vrouwen-Vereeniging 'Tesselschade'
Statuten der Vereeniging Bethesda
Geschiedenis van het Doorgangshuis Segers, E.C.
Verzameling van stukken betreffende speeltuinen te Leiden
Stukken betreffende de Maatschappij van Weldadigheid, 1824-1841
Reglement der Spaarkas en de Vereeniging 'Nut en Genoegen' te Leiden 1871
Afd. Leiden der Ned. Pensioenvereeniging van Werklieden
'Wetten van de vriendelijcke bijeenkomst op de ordinaires Donderdaagen, waarvan een aanvangh is gemaackt den 13 Ocotober anno 1689
Kleedermakers Vereeniging Eendracht door Vriendschap : jaarverslag 1884 - 1886, 1888 - 1902, 1903 - 1907
Een archiefwebsite door pictura-dp