Resultaat

Pagina 7 van 100
Resultaten 55 - 63 van 899
Titel Auteur Jaar
Korte Geschiedenis van de Liedertafel Arion opgericht 24 November 1893 te Leiden Kosters, G.M. 1897
Inventaris van het archief van de Afdeling Leiden van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst Hofman-Allema, A.C. 1979
Naamlijst der Leden van de Maatschappij voor Toonkunst te Leyden, opgerigt in den jare MDCCCXXXIV, 1834 - 1872
Physisch genootschap : toespraken ca. 1807
Aen Den geestrijken Heer en Dichter J. Le Francq van Berkhey, zijne gedichten vereerende aen de Boekerij van 't Genootschap onder de spreuk Kunstliefde spaart geen vlijt Beyer, C. 1777
Bevestiging van de ontvangst v.d. gouden eerepenning van het Tael. en dichtlievend Genootschap : Kunst wordt door arbeid verkreegen Bilderdijk, W. 1777
Politieke gedichten in hoofdzaak over gebeurtenissen te Amsterdam en te Haarlem, 1787 en 1788
Extract uit de Handelingender Jaerlijksche Vergadering van het Tael- en Dichtlievende Genootschap, Ter Spreuke voerende: Kunst wordt door arbeid verkreegen 1775
Lijst van te Leiden gehouden veilingen van schilderijen, getrokken uit de door Dr. A. Bredius uitgegeven Naamlijst
Een archiefwebsite door pictura-dp