Resultaat

Pagina 3 van 3
Resultaten 19 - 25 van 25
Titel Auteur Jaar
Op het beeltenis van Dr. J. Le Francq van Berkhey
Lofdigt toegewijd aan de Heere Johannes Le Frank van Berkhey, schrijver van de Natuurlijke Historien &c
Aan den Heer J. le Francq van Berkhey, bezig met het schrijven der Natuurlijke Historie van Holland
De Bataafsche Minerva, verheugt over de eere van haere Leydsche Hooge Schoole, door het aankweeken van edele Vaderlandsche Vernuften, blykbaer in den voortreffelyken arbeid van den zeer Geleerden Heere Jacobus Arnoldus Clignet Le Francq van Berkheij, J. 1780
Verklaaring Van de Zinnebeeldige Eeuwprint Le Francq van Berkheij, J.
Aansporing aan de Studenten, en Academie Burgers om de Redenvoering door J. Le Frank van Berkhey in het Gasthuis te houden, op den 4en October 1774 niet bij te woonen
Lelyveldiana of Poëten dieverij Anonijmus, J.
Een archiefwebsite door pictura-dp