Resultaat

Pagina 3 van 7
Resultaten 19 - 27 van 59
Titel Auteur Jaar
Wandelen met Boerhaave in en om Leiden Luyendijk-Elshout, A.M. (red.) 1994
Toespraak bij de plechtige onthulling van het Standbeeld van Boerhave, Op 26 Juni 1872 gehouden door den Voorzitter der Commissie voor de oprichting van dit gedenkteeken Boogaard, J.A. 1872
Herman Boerhaave, leermeester van gans Europa Beukers, H. 1988
Verhelderende expositie rond derde eeuwfeest geboortedag Boerhaave 13-06-1968
Herman Boerhaave en zijne beteekenis voor de Chemie : met eene vertaling van Boerhaave's Natuur-wetenschappelijke redevoeringen en verhandelingen Cohen, E., Renkema, M. 1918
Brieven van H. Boerhaave aan J.B. Bassand Boerhaave, H., Lindeboom, G.A. (vert.) 1957
De Boerhaave-herdenking te Harderwijk 24-09-1938
Teruggevonden manuscripten en briefwisselingen van Herman Boerhaave Cohen, E., Cohen de Meester 03-09-1938
Het standbeeld van Boerhaave 10-12-1931
Een archiefwebsite door pictura-dp