Bibliotheek

Met een bibliotheekcollectie van ca. 100.000 boeken, kranten, tijdschriften, gedenkboeken, menu’s, folders, etc. is de historische bibliotheek allesbehalve saai te noemen. Het merendeel heeft betrekking op de regio Holland Rijnland.
Daarnaast zijn er ook moderne werken op het gebied van de algemene geschiedenis, genealogie, archivistiek en kunstgeschiedenis en zaken als middeleeuwse woordenboeken en onderzoeksgidsen die u kunnen helpen bij uw onderzoek.


Bibliotheekmateriaal kan gereserveerd worden en in de studiezaal ingezien, maar wordt niet uitgeleend. Een deel van de boeken en tijdschriften staat op de studiezaal en hoeft niet gereserveerd te worden


Bibliotheekmateriaal van voor 1860 kan op bestelling gescand worden. Nieuwer materiaal kan nog onder de Auteurswet vallen en wordt dus niet gescand.

Help
Een archiefwebsite door pictura-dp