Beeldmateriaal

Het beeldmateriaal waarin u kunt zoeken bestaat uit zeven collecties:

  • een collectie van het RAL, bestaande uit circa 125.000 kaarten, foto’s, prenten, etc. over de regio Holland Rijnland. Deze collectie beslaat ook gemeenten die niet bij het RAL zijn aangesloten.
  • een affichecollectie van circa 6.800 exemplaren. De affiches bieden gevarieerde onderwerpen. Slechts het gedigitaliseerde deel is op de site te zien.
  • de collectie beeldmateriaal van de Stichting Industrieel Erfgoed Leiden
  • de collectie Moyer van de 3 October Vereeniging, foto’s van de 3 oktoberviering uit de jaren tachtig en negentig van de twintigste eeuw
  • het technische tekeningenarchief op het stadsbouwhuis van Leiden, ouder dan 20 jaar.
  • de collectie van de Historische Kring Voorhout
  • de collectie van de Stichting Oud Sassenheim
Help
Een archiefwebsite door pictura-dp