Archievenoverzicht Regionaal Archief Leiden

Overzicht gevonden archieven

Werkhuis, Sted.

Titel toegang: Inventaris van het archief van de Stedelijke Werkinrichting, 1852-1946

Nummer toegang: NL-LdnRAL_0058

Datering:
1852-1946

Schoolkindervoeding/kleding

Titel toegang: Inventaris van het archief van de Vereniging Schoolkindervoeding en Schoolkinderkleding, 1894-1958

Nummer toegang: NL-LdnRAL_0059

Datering:
1894-1958

Stadhuisbouw (raadhuis-advies cie.)

Titel toegang: Inventaris van het archief van de Commissie van advies inzake de stadhuisbouw (Raadhuis-Advies-Commissie), (1929) 1932-1934 (1940)

Nummer toegang: NL-LdnRAL_0060

Datering:
1929-1940

Liefdadigheidscomité 1890/91

Titel toegang: Inventaris van het archief van het Liefdadigheidscomité tot leniging van nood in de strenge winter 1890/91, 1890-1891

Nummer toegang: NL-LdnRAL_0061

Datering:
1890-1891

Carillon-commissie

Titel toegang: Inventaris van het archief van de Commissie ter aanbieding van een geschenk voor het nieuwe Stadhuis (carillon-commissie), 1936-1941

Nummer toegang: NL-LdnRAL_0062

Datering:
1936-1941

Gewapende dienst, Fonds aanmoediging

Titel toegang: Inventaris van het archief van de Districtscommissie Leiden van het Fonds ter aanmoediging en ondersteuning van de gewapende dienst in de Nederlanden, of Fonds 1815 voor oud-militairen en nagelaten betrekkingen, 1815-1947

Nummer toegang: NL-LdnRAL_0063

Datering:
1815-1958

Kiesvereniging Ned.Herv., Leiden

Titel toegang: Inventaris van het archief van de Kiesvereniging De Nederlandsch Hervormde kerk te Leiden, 1895-1950

Nummer toegang: NL-LdnRAL_0064

Datering:
1895-1950

Bijleveld, fam. (van Eijk)

Titel toegang: Inventaris van het archief van de Familie (Van Eijck) Bijleveld.

Nummer toegang: NL-LdnRAL_0065

Datering:
1699-1931

Pilgrim Fathers gen.

Titel toegang: Inventaris van het archief van het Pilgrim Fathers Genootschap te Leiden, 1921-1963

Nummer toegang: NL-LdnRAL_0066

Datering:
1921-1963

Zoeterwoude, Ned.Herv. Kerkvoogdij

Titel toegang: Inventaris van het archief van de Nederlands Hervormde kerkvoogdij Zoeterwoude

Nummer toegang: NL-LdnRAL_0067A

Datering:
1682-1961

Zoeterwoude, Ned.Herv. Kerkenraad/Diac.

Titel toegang: Inventaris van het archief van de Nederlands Hervormde Kerkenraad en Diakonie Zoeterwoude, 1665-1967

Nummer toegang: NL-LdnRAL_0067B

Datering:
1665-1967

Schout, schepenen, weekelijksch gezelschap

Titel toegang: Inventaris van het archief van het Weekelijksch Gezelschap van Schout, Schepenen en Griffier der Stad Leyden, 1756-1811

Nummer toegang: NL-LdnRAL_0068

Datering:
1756-1811

Muziekschool, SLM Streekmuz.

Titel toegang: Plaatsingslijst van het archief Stichting Leidse Muziekschool, later Streekmuziekschool, 1955-1982

Nummer toegang: NL-LdnRAL_0069

Datering:
1955-1982

Postkantoor, dir.

Titel toegang: Inventaris van het archief van de Directeur van het postkantoor, 1708-1813

Nummer toegang: NL-LdnRAL_0071

Datering:
1663-1813

Schoolcommissie, plaatselijke

Titel toegang: Plaatsingslijst van het archief van de Plaatselijke Schoolcommissie, (1801) 1806-1867

Nummer toegang: NL-LdnRAL_0073

Datering:
1801-1867

Pieterskerkstraat ULO/MULO

Titel toegang: Plaatsingslijst van het archief van de Openbare jongensschool voor GLO, later voor ULO/MULO, Pieterskerkstraat 3, 1864-1952.

Nummer toegang: NL-LdnRAL_0074

Datering:
1852-1952

Does, fam. Van der

Titel toegang: Plaatsingslijst van het archief van de Familie Van der Does, 1595-1953 (1985).

Nummer toegang: NL-LdnRAL_0075

Datering:
1595-1953

SLF

Titel toegang: Inventaris van het archief van de Stedelijke fabrieken van Gas en Electriciteit ("Lichtfabrieken")

Nummer toegang: NL-LdnRAL_0076

Datering:
1848-ca.1984 (1994)

Costumieren, Jur. dispuut

Titel toegang: Voorlopige inventaris van het archief van het Juridisch Dispuut "De Costumieren"

Nummer toegang: NL-LdnRAL_0078

Datering:
1931-1988

Wijkvereniging Levendaal, Chr.

Titel toegang: Plaatsingslijst van het archief van de Christelijke Wijkvereniging Levendaal, 1873-1967

Nummer toegang: NL-LdnRAL_0079

Datering:
1873-1967

805 gevonden, 61 t/m 80 getoond, pagina 4 van 41

Revisie 539

Zoeken
Resultaten per pagina
Een archiefwebsite door pictura-dp