Service & Regels

Servicenormen Archieven 2010

Dienstverlening van archiefbeherende instellingen moet voldoen aan een aantal minimumvereisten. Voor de verschillende vormen van dienstverlening zijn door de Branchevereniging Archiefinstellingen Nederland (BRAIN) in 2010 nieuwe servicenormen vastgesteld. Door in de hele branche dezelfde servicenormen te gebruiken, weten onze gebruikers precies wat zij van ons kunnen verwachten. In beknopte vorm wordt nu weergegeven waar u op kunt rekenen en waar u archieven op kunt aanspreken.
Het Regionaal Archief Leiden heeft deze servicenormen overgenomen. Hiermee komt het Handvest Dienstverlening van het RAL te vervallen.

Reglement Dienstverlening Regionaal Archief Leiden 2011

De dienstverlening van het Regionaal Archief Leiden is aan regels gebonden. In het Reglement Dienstverlening Regionaal Archief Leiden staan de ‘huisregels’ waar de gebruikers van de stukken en de bezoekers van het pand zich aan te houden hebben. Deze regels zijn opgesteld in het belang van de veiligheid van de stukken, de privacy van degenen die in de stukken vermeld worden en eventuele auteusrechthebbenden. Ook voorkomen deze regels dat bezoekers elkaar overlast bezorgen.

U wordt vriendelijk verzocht u aan deze regels te houden bij gebruik van de stukken of een bezoek aan het archief.

Een archiefwebsite door pictura-dp